Om Kriseinfo.no

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om Kriseinfo.no

Kriseinfo.no er ein nettportal som samler kriseinformasjon frå norske styresmakter.

I kriser og ved større uønskte hendingar gir kriseinfo.no eit samla bilete av kva som skjer, kva du bør gjere, og kva for styresmakter som gjer kva. Alt som blir publisert på portalen, er allereie publisert på nettsidene til styresmaktene, og portalen viser deg vidare til desse nettsidene via lenkjer.

Målet er å vere tilgjengeleg og lett å bruke for så mange som råd.

Det er Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) som driftar kriseinfo.no.