Myndighetene om koronaviruset

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Myndighetene om koronaviruset

Koronasituasjonen berører alle sektorer i samfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor overtatt ansvaret for å koordinere krisen. Informasjon fra myndighetene vedrørende koronasituasjonen samles og publiseres nå på Regjeringen.no/korona.

regjeringen.no/korona finner du norske myndigheters råd til befolkningen.

Her finnes også en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen. Tiltakene gjelder for næringsliv, organisasjoner, kommuner og andre offentlige myndigheter.

Kilde: Regjeringen.no