Kriseinfo.no er avviklet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kriseinfo.no er avviklet

Kriseinfo.no, med tilhørende kontoer på Twitter og Facebook, er avviklet og videreformidler ikke lenger informasjon fra myndighetene.

Informasjon fra myndighetene finner du i myndighetenes egne kommunikasjonskanaler, som før.

Samlet informasjon om koronasituasjonen finner du på regjeringen.no/korona

 

Hva var Kriseinfo.no?

Kriseinfo.no ble lansert i 2012, som en lenkeportal for myndighetsinformasjon før, under og etter kriser. Portaler sto høyt i kurs på den tiden, som et virkemiddel for å hjelpe publikum med å finne frem og få overblikk.

Kriseinfos oppgave var å videreformidle og lenke til informasjon som allerede var publisert på myndighetenes egne kanaler (nettsider eller sosiale medier).

Kriseinfo.no har flere ganger møtt kritikk for å ikke være tidligere på banen ved hendelser. Denne forventningen har vært vanskelig å innfri ettersom portalen kun skulle dele og lenke til allerede publisert informasjon, og derfor aldri kunne være først ute.

 

Hvorfor avvikle?

I en krise er det hensiktsmessig at man kommuniserer via de samme kanalene som i det daglige. Dette vil da være kjente kanaler, både for avsender og målgrupper.

Et sentralt argument for avvikling er at Regjeringen og de mest sentrale offentlige virksomhetene i dag har sine egne kombinasjoner av kommunikasjonskanaler, inkludert ulike digitale plattformer (nettsider og tilstedeværelse i sosiale medier). Disse brukes i det daglige og under hendelser/kriser, og ivaretar dermed både myndigheters og befolkningens behov for informasjon før, under og etter kriser.

 

Hvor finner jeg kriseinformasjon nå?

Myndighetene vil fortsette som før med å publisere informasjon i egne kommunikasjonskanaler. Den eneste forskjellen er at denne informasjonen ikke lenger blir videreformidlet på Kriseinfo.no eller Kriseinfos kontoer på Twitter og Facebook.

Under store kriser og hendelser kan også regjeringen.no benyttes for sammenstilt informasjon, slik det gjøres i dag for samlet myndighetsinformasjon om koronahåndteringen.