Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Vulkanen Beerenberg på Jan Mayen
Foto:
Heiko Junge/Scanpix

Vulkaner i Norge

17.01.2012 kl 10:48

Del: Les høyt Skriv ut

På Jan Mayen hever vulkanen Beerenberg seg 2277 moh. Dette er en aktiv vulkan, og det er anslått at den har hatt omtrent 75 utbrudd de siste 10 000 år. De to siste i 1970 og 1985. De kjente utbruddene har vært flankeutbrudd med beskjedne mengder lava.

 

Mye tyder på at den har hatt og vil ha mer eksplosive utbrudd fra kratersenteret, men dette er ikke mulig å forutse. Det er jevnlig gassutblåsninger rundt foten av fjellet som reduserer trykket i selve krateret. Dette reduserer risikoen for kraterutbrudd. Vulkanen er dekket av is, og utbrudd under is produserer store mengder aske.

 

Først og fremst lokale konsekvenser 

Et sannsynlig scenario fra Beerenberg er et flankeutbrudd i nord eller nordøst. Ved askenedfall vil det først og fremst være stasjonen Olinkinbyen og flyplassen på øya som rammes. Det kan gjøre det vanskelig å evakuere besetningen på stasjonen med fly. Ved kraftige vestlige vinder kan asken ramme Nord-Norge.

 

Bouvetøya er et norsk biland som ligger plassert sør i Atlanterhavet. Øya er en isdekt topp av en vulkan. Vulkanaktiviteten er lav, og det finnes ingen historiske beretninger om utbrudd.

 

ARTIKKELEN HANDLER OM

VEI-skalaen (Volcanic Explosivity Index)

VEI-skalaen kategoriserer styrken på et vulkanutbrudd på en skala som strekker seg fra 0 - 8.

Skalaen er logaritmisk, noe som innebærer at et VEI-5-utbrudd er ti ganger så kraftig som et VEI-4-utbrudd. For eksempel var Eyjafjallajökull-utbruddet i 2010 et VEI-3-utbrudd.