Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Askesky fra Eyjafjallajökull
Foto:
Colourbox

Hva er en askesky?

15.01.2012 kl 15:51

Del: Les høyt Skriv ut

En askesky oppstår når vulkansk aske slynges ut i atmosfæren under et utbrudd.

 

Hvor omfattende utbredelsen av aske blir, avhenger av størrelsen på utbruddet, høyden på askesøylen og meteorologiske forhold som vindretning, vindstyrke og nedbørmønster.

 

Aske fra en vulkan er ikke det samme som asken som dannes når du fyrer i peisen. Materialet som slynges ut av vulkanen ved et utbrudd kalles tefra. Dette er pulverisert glass og stein.

 

Store askemengder frigjøres vanligvis under det man kaller freatomagmatiske utbrudd. Da kommer smeltet stein fra vulkanen i kontakt med vann. Utbruddet på Island i 2010 startet under isbreen Eyjafjallajökull, og var et freatomagmatisk utbrudd.

ARTIKKELEN HANDLER OM

Kriseteam

Etter utbruddet i 2010 er det etablert et kriseteam som trer i funksjon ved nye utbrudd. Kriseteamet består av Luftfartstilsynet, Avinor, Samferdselsdepartementet, met.no og Norsk institutt for luftforskning (NILU). Teamet møtes daglig hvis askespredning oppstår.

Hensikten med møter er å kartlegge situasjonen ved å analysere all tilgjengelig informasjon, herunder met.nos snap-beregninger som går fram til +66 timer fra midnatt hver dag.

Deretter beslutter Avinor og Luftfartstilsynet i samråd om det er grunn for å sende ut melding om "danger zones" (over 4mg/m3), "Notice to Air Men" (NOTAM) (mellom 2 og 4 mg/m3) eller om det er "lav" askekonsentrasjon (0,2-2mg/m3).