Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Ved et flakskred sklir et helt snøflak ut samtidig
Foto:
Colourbox

Snøskred

29.06.2015 kl 12:15

Del: Les høyt Skriv ut

Snøskred kan opptre i flak eller som rutsjer, og med varierende vanninnhold. I snøskredvarselet på varsom.no er det oppgitt hvilke(n) type(r) snøskred som kan forventes.  

 

Kjennetegn for de ulike typer snøskred og hva du kan gjøre for å unngå dem:

 

Tørre løssnøskred

Tørre løssnøskred forårsakes av ferskt snøfall. Skredet starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover. Tørre løssnøskred gjenkjennes ved sin dråpeform.

På varsom.no kan du lese mer om tørre løssnøskred

 

Våte løssnøskred

Våte løssnøskred oppstår på grunn av oppvarming i løpet av dagen av temparatur eller solinnstråling, regn eller at snødekke ikke fryser til i løpet av en natten og blir på nytt oppvarmet av for eksempel sol på dagen. Skredet starter i et punkt og øker i bredde på sin ferd nedover. Våte løssnøskred gjenkjennes ved sin dråpeform.

På varsom.no kan du lese mer om våte løssnøskred

 

Flakskred – fokksnø

Flakskred på grunn av fokksnø/vindtransportert snø håndteres best ved å gjenkjenne og unngå områder der det finnes fokksnø og vente til denne har stabilisert seg.

På varsom.no kan du lese mer om flakskred - fokksnø

 

Flakskred – nysnø

Løsner typisk i brattheng rundt 30 grader og brattere. Kan løsne i alle typer terreng, men disse skredene er gjerne størst og hyppigst over tregrensen.

På varsom.no kan du lese mer om flakskred - nysnø

 

Flakskred - svake lag

Flakskred kan løsne grunnet nedsnødde svake lag nede i snøpakken. Gi denne typen svake lag nok tid til å stabilisere seg, og vær svært forsiktig når du beveger deg i ukjent terreng i områder der du kan forvente denne typen lag. Disse svake lagene kan vedvare hele vinteren.

På varsom.no kan du lese mer om flakskred - svake lag

 

Flakskred - ved bakken

Ustabile lag nær bakken håndteres best ved svært konservative vegvalg og svært varsom tilnærming til nytt terreng. Vær spesielt varsom for denne skredtypen etter snøfall og under perioder med temperaturstigning. Flakskred som løsner helt nede ved bakken typisk om våren når vi får store temperaturstigninger og mye sol.

På varsom kan du lese mer om flakskred som løsner ved bakken

 

Våte flakskred

Våte flakskred håndteres best ved å unngå løsneområder og utløpsområder.

Les mer om våte flakskred på varsom.no