Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Løsmasseskred

15.12.2011 kl 12:44

Del: Les høyt Skriv ut

Et løsmasseskred er stein, grus, sand og jord som settes i bevegelse.

 

Løsmasseskred utløses vanligvis i perioder med mye nedbør, og oppstår i skråninger med løsmasse over berggrunnen.

 

Det er tre forutsetninger som må være på plass for at det skal kunne gå løsmasseskred:

  • Terrenget må være bratt nok. Vanligvis en helling på 30° eller mer. I områder uten vegetasjon kan det forekomme jordskred i områder ned mot 25° helling.
  • Det må være løsmasser over berggrunnen som kan gli ut
  • Løsmassene må påvirkes slik at de blir ustabile, og kan komme i bevegelse.

 

Fjellsidene i Norge er ofte dekket med løsmasse. Det gjør at skred kan forekomme mange steder i Norge. I mange av disse områdene bor det mennesker.

 

Hvorfor oppstår et løsmasseskred?

Vanligvis er det tilførsel av vann som er den direkte utløsende årsaken til et løsmasseskred. Vannet kommer enten som nedbør eller som smeltevann fra isbreer eller fra snø i høyereliggende områder.

 

Kombinasjonen av smeltevann og nedbør øker risikoen for skred. Områder er særlig utsatt hvis det i en periode både mottar smeltevann og opplever intens nedbør, samtidig som bakken allerede er mettet med vann.

 

Ustabile løsmasser er en forutsetning 

Ustabile løsmasser er en viktig forutsetning for at det går skred. Mennesker kan bidra til å skape ustabilitet gjennom for eksempel bygg- og anleggsvirksomhet og skoghogst.

 

Områder kan også bli mer ustabile gjennom naturlige prosesser som forvitring, skogbrann og at skoggrensen flytter seg nedover. Ved forvitring brytes mineraler og bergarter i det øvre jordlaget ned over tid. Det gjør jordlaget løsere. Hvis det blir mindre planter og trær i et område kan det gjøre løsmassene ustabile, fordi røttene bidrar til å holde løsmassene på plass.

Se også:
 

Skrednett