Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Kvikkleireskred på Byneset i Trondheim
Foto:
Ned Alley/Scanpix

Kvikkleireskred

17.01.2012 kl 16:28

Del: Les høyt Skriv ut

Kvikkleire er vanligvis fast så lenge den ligger uforstyrret. Hvis den blir overbelastet og omrørt blir den flytende. Skred med omrørt kvikkleire kan fjerne grunnen under hus og annen bebyggelse. I motsetning til for eksempel fjellskred gir kvikkleireskred ingen forvarsler i form av sprekkdannelser.

 

Det er vanligvis menneskelig påvirkning gjennom for eksempel bygging og graving som forårsaker skred, men det kan også gå kvikkleireskred av naturlige årsaker.

 

Kartlegging av kvikkleire

Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leireområdene i Norge. Den informasjonen kan redusere risikoen for store ulykker i fremtiden.

 

Hvor finnes kvikkleire? 

Det er i områder med marin leire man finner soner med kvikkleire. Marin leire finnes i områder som i tidligere tider har ligget under vann, men som i dag er over havnivå. Utbredelsen er størst i Trøndelag og på Østlandet. Men det er også vanlig i Nord-Norge, og en del steder på Vestlandet og Sørlandet.

ARTIKKELEN HANDLER OM