Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hvordan varsles skredfare?

 

29.06.2015 kl 12:15

Del: Les høyt Skriv ut

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal skredetat og varsler fare for snøskred og jordskred på nettsiden varsom.no

  

Snøskredvarsling

Snøskredvarslingen i Norge utarbeider varsler som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingområde. Varslene inneholder en vurdering av dagens situasjon og prognose for de neste to dagene.
 
Varslene og hjelpemiddel for bruk av varslene publiseres på nettstedet varsom.no.
 
Varsler utarbeides daglig i perioden desember-mai. Normalt publiseres varsler med faregrad 4 og 5 før kl 14 og resterende varsler før kl 16.
 
For fersk informasjon fra våre observatører - sjekk øverst til høyre på varsom.no eller gå til www.regobs.no


Snøskredvarslingen er en viktig del av Norges samfunnsikkerhet. NVE har ansvar for snøskredvarslingen, som er et samarbeid mellom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.
 

På varsom.no kan du lese mer om hvordan snøskredvarslene lages

 

På varsom.no/snoskred finner du gjeldende varsel

 

 

Fjellskredfare

Det er etablert permanent overvåkning og varsling i enkelte områder med risiko for store fjellskred. I dag er det fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred som er under kontinuerlig overvåking i Norge. Det er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

 

 

De overvåkede fjellpartiene har til en hver tid et farenivå på en fire trinns skala: grønn/lav, gul/moderat oransje/høy og rød/ekstrem fare. Fjellets bevegelser er den viktigste faktoren for å fastsette farenivået. Dersom farenivået endres, varsler NVE andre beredskapsaktører som kommuner, politi, fylkesmannen m.fl.. For hver heving av farenivået vil NVE og de andre beredskapsaktørene intensivere beredskapen.

 

Faktaark fra NVE om overvåking og varsling av fjellskred (pdf) 

 

Jordskredvarsling

Fare for jordskred blir varslet på varsom.no.

 

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og mindre utglidinger i løsmasser, samt sørpeskred.

 

Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord- og sørpeskred. NVE utarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylke og gruppe av kommuner). Tjenesten er operativ hele døgnet på alle årets dager.

 

Faktaark om jordskredvarslingen (PDF)

 

http://varsom.no/Jordskred/ finner du gjeldende jordskredvarsel.

ARTIKKELEN HANDLER OM