Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Foto:
Colourbox

Hvem har ansvaret for å håndtere skred?

15.12.2011 kl 14:38

Del: Les høyt Skriv ut

Det er i første omgang kommunen selv og nødetatene som har ansvar for å håndtere en skredulykke. Det kan være flytting, evakuering, tekniske undersøkelser og fysiske tiltak.

 

Hvem hjelper kommunen?

Hvis kommunen trenger hjelp, skal Fylkesmannen bistå. Flere nabokommuner har også avtale om samarbeid på forskjellige områder. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig skredetat i Norge. NVE skal sørge for at Statens forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker ivaretas.

 

Men NVE har ikke ansvaret for å håndtere konsekvensene av et skred.

 

NVE gir råd

NVEs rolle etter et skred vil være å gi faglige råd og veiledning til de som håndterer hendelsen. Det vil være NVEs regionskontor som har den løpende kontakten med kommunen, Fylkesmannen og nødetatene.

 

Frivillige organisasjoner

Når mennesker rammes av snøskred bistår ofte frivillige organisasjoner. Flere av disse organisasjonene har lang erfaring med redningsarbeid og kunnskap om metoder for skred- og alpinredning. Ved større hendelser kan ressurser som Sivilforsvaret og Forsvaret bli bedt om å bidra i rednings- og opprydningsarbeid.

ARTIKKELEN HANDLER OM