Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Det er særlig Vestlandet og deler av Nord-Norge som er utsatt for fjellskred
Foto:
Colourbox

Fjellskred

29.06.2015 kl 12:00

Del: Les høyt Skriv ut

Ved fjellskred løsner et stort volum med steinblokker fra fast fjell.

 

Det er de største skredene med et volum på over 100 000 m3 som kalles fjellskred. En sjelden gang løsner større partier i en fjellside. Det kan få enorme konsekvenser for både bosetning og infrastruktur i store områder rundt skredstedet. Den aller største skredtrusselen regnes for å være større fjellpartier som styrter ned i fjorder og skaper flodbølger som kan være flere titalls meter høye. Slike flodbølger kalles tsunami.

 

Mindre omfattende skred, kalles steinskred. Et skred som består av en eller flere mindre steiner, kalles steinsprang.

 

Hvor oppstår steinskred?

Steinskred skjer vanligvis i bratte og ustabile fjellsider. Enkelte steder er det sprekker i fjellet som øker risikoen for skred, andre steder kan det være større fjellblokker som glir på svake lag i berggrunnen. 

 

I Norge er det særlig Vestlandet og fylkene Nordland og Troms som er utsatt for fjellskred.

 

Fire ustabile fjellparti med potensiale til å utvikle seg til fjellskred er under kontinuerlig overvåking i Norge i dag. Det er Åkneset, Mannen og Hegguraksla i Møre og Romsdal og Nordnesfjellet i Troms.

 

Hvorfor utløses fjellskred?

Kombinasjonen av bratte fjellsider og soner med svakheter i bergartene er en viktig forutsetning for at det kan utløses fjellskred. 

 

Det kan være vanskelig å finne ut hva som er den utløsende årsaken til at skredet går. De vanligste årsakene regnes å være vanntrykk, bergtrykk, frostsprengning eller jordskjelv.

Se også:
 

Skrednett

ARTIKKELEN HANDLER OM