Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Skred

Norge er utsatt for flere typer skred. Hovedtypene er fjellskred, løsmasseskred og snøskred. Skred skyldes ofte naturlige geologiske prosesser, men forårsakes også av menneskelig aktivitet.