Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Det er NVE som har ansvar for å varsle flom.
Foto:
DSB

Hvem har ansvaret?

20.12.2011 kl 10:03

Del: Les høyt Skriv ut

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE har derfor ansvaret for å overvåke vannstanden i elver og vassdrag og ansvaret for å varsle flom. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet.

 

Kommunen har ansvaret for å ta vare på den befolkningen som til enhver tid befinner seg i kommunen. Kommunen er derfor ansvarlig for å iverksette tiltak som kan begrense konsekvensene ved en flom. Dette kan være tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser og eventuelle fysiske tiltak for å hindre skadeomfanget av en flom.

 

Kommunen har sammen med fylkesmannen og nødetatene (brann, politi, helse) ansvaret for den lokale og regionale krisehåndteringen ved en skadeflom. NVE vil under en flomsituasjon kunne gi råd og veiledning til berørte kommuner, politi og fylkesmannens beredskapsorganisasjon gjennom sine regionkontorer.

 

For mer informasjon om NVE sine regionkontor, se www.nve.no

ARTIKKELEN HANDLER OM