Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Ekstremvær varsles alltid i værmeldingene på TV og radio og på yr.no.
Foto:
Colourbox

Varsel om ekstremvær

27.12.2011 kl 12:30

Del: Les høyt Skriv ut

Befolkningen varsles om ekstremvær gjennom media, og ekstremvær varsles alltid i de ordinære værmeldingene på TV og radio og på www.yr.no 

 

Sentrale myndigheter varsles

Etter en kraftig storm 1. nyttårsdag 1992  med store ødeleggelser, ble det laget en beredskapsplan for varsling av ekstremvær. Det er Meteorologisk institutt som har ansvar for å sende ut ekstremværvarsler.

 

De første som mottar varselet er Flomvarslingstjenesten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen (med kvitteringsplikt) i de berørte fylkene, og de to hovedredningssentralene som ligger plassert i Sola utenfor Stavanger og i Bodø.

 

Varselet sendes også til Justis- og politidepartementet og etater som har ansvar for samferdsel, kommunikasjon og elektrisitetsforsyning, samt politi og kommuner i områder som kan rammes av stormen.

 

Ekstreme værforhold får navn

For å gjøre det enda tydeligere at det er ekstremvær i vente, har Meteorologisk institutt satt personnavn på situasjoner med ekstreme værforhold i Norge siden 1995. Det vekker oppmerksomhet, og bidrar til å gjøre oss bedre forberedt. Det samme er gjort med tropiske stormer og orkaner i Atlanterhavet siden 1953, og de fleste husker den tropiske orkanen ”Katrina” som førte til enorme ødeleggelser da den rammet sørkysten av USA i 2005.

 

Hvem håndterer krisen?

Hvis et ekstremvær rammer kraftig, fører til store ødeleggelser og truer liv og helse, vil det være mange aktører som er involvert i håndteringen av krisen. Men i utgangspunktet så er det kommunen selv og lokalt politi, som har ansvaret under en krise. Alle kommuner har en kriseledelse og planer for håndtering av krisesituasjoner. De har ansvaret for å iverksette planlagte tiltak, mens politiet har det operative ansvaret og kan etablere en lokal redningssentral.

 

Det hender at krisen blir så omfattende at det er behov for ekstra ressurser, gjerne i form av materiell og personell. I første omgang vil kommunen få bistand av regionale myndigheter gjennom Fylkesmannen. I krevende situasjoner kan kommunene som er rammet be om bistand fra Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.

 

Ved behov for faglig informasjon og kompetanse har de ulike nasjonale fagmyndighetene ordninger for bistand og rådgivning. 

ARTIKKELEN HANDLER OM