Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hva er ekstremvær?

20.03.2012 kl 14:51

Del: Les høyt Skriv ut

En ekstrem værhendelse inntreffer når:

 

Vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vannstand så høy, eller snøskredfaren så stor, at liv og verdier kan gå tapt hvis ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen.

 

Været berører et stort område, for eksempel et fylke.

ARTIKKELEN HANDLER OM