Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Kva er akutt forureining?

19.01.2012 kl 12:46

Del: Les høyt Skriv ut

Ved akutt forureining blir naturen og miljøet påført noko som er skadeleg.

 

For at eit utslepp skal bli rekna som akutt, må tre vilkår vere oppfylte. Utsleppet må vere betydeleg, i den meininga at det kan skade miljøet. I tillegg må utsleppet skje brått, og ikkje vere tillate. Det er forureiningslova som seier kva slags utslepp som er tillatne. Det er forbode å forureine dersom det ikkje ligg føre eit utsleppsløyve.