Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Akutt forureining

Akutt forureining frå skadelege stoff, for eksempel olje og kjemikalium, kan gjere stor skade på menneske og miljø. Det finst beredskapsordningar for å handtere akutt forureining på fleire nivå i samfunnet.