Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hva gjør du ved brann i tunnel?

19.01.2012 kl 16:00

Del: Les høyt Skriv ut

Hva gjør du dersom du ser flammer eller møter røyk i en tunnel? Vegvesenet har noen gode råd til deg som er bilist.

 

De fleste tunneler i Norge har ett tunnelløp med to eller tre kjørefelt. På veger med mye trafikk med fire kjørefelt har tunnelene to løp. Der kjører all trafikken i samme retning. Trafikanter skal derfor oppføre seg på ulike måter i disse tunneltypene ved en brann.

 

Generelle regler ved brann eller røyk i en tunell:

 • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys
 • Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Vegtrafikksentralen vil kunne se hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg ved hjelp av styringssystemet sitt, og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken.
 • Bruk brannslokkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette fører til at brannalarmen utløses på Vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

 

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger:

 • Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen. Om nødvendig snu og kjør tilbake. Får du beskjed om å snu må du alltid snu.
 • Varsle møtende trafikk
 • Når du kommer ut, varsle Vegtrafikksentralen om situasjonen gjennom nødtelefon
 • Vurderer du situasjonen som for farlig for å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen. Ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene.

 

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp:

 • Ikke snu, dette medfører fare
 • Forlat bilen og kom deg til nærmeste nødutgang
 • Varsle via nødtelefon
 • Nødutgangen leder inn i en gang som går i mellom de to tunnelløpene. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet

 

Hvis du blir utsatt for et uhell eller en ulykke i en tunell har Vegvesenet følgende råd:

Varsle Vegtrafikksentralen via nødtelefon

Følg rådene du får fra Vegtrafikksentralen

Ved mindre kollisjon, få bilen inn på en havarilomme dersom slike finnes. Gå uansett ut av bilen, slik at du ikke blir skadd ved en eventuell påkjøring bakfra.

Ved større kollisjon med fare for brann, følg rådene for brann