Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Foto:
Colourbox

Hvor kommer terrortrusselen fra?

19.01.2012 kl 16:20

Del: Les høyt Skriv ut

Politisk motivert vold representerer en alvorlig utfordring i Norge. I flere av våre naboland har det vært planlagt og gjennomført terrorhandlinger de siste årene. Det er en generell økt bekymring knyttet til terrorsituasjonen både i Norge og Norden for øvrig.

 

Gjennom de siste ti årene har vi sett en utvikling i måten terroraksjoner utføres på. 11. september 2001 i USA, Madrid i 2004 og London i 2005 er eksempler på store terroraksjoner der mange mennesker har mistet livet.

 

De siste årene har derimot vist en tendens til at flere mindre, mer spredte aksjoner blir forsøkt gjennomført og utført. Dette er terrorhandlinger der enkeltpersoner handler etter inspirasjon fra andre, men står for selve gjennomføringen på egen hånd. Eksempler på dette er terrorhendelser i Stockholm og København i 2010. Samtidig viste terroraksjonene 22. juli i Oslo og på Utøya at det er mulig å gjennomføre store terroraksjoner alene.

 

Trusselbildet endres

Trusselbildet er i stadig endring. Terrorhandlinger kan være motivert av ulike ideologiske retninger. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer at personer inspirert av ekstrem islamisme utgjør den fremste terrortrusselen for Norge. Det finnes noen små og få miljøer i Norge som sympatiserer med ekstrem islamistisk ideologi. Disse miljøene har tradisjonelt brukt Norge som base for å spre propaganda, finansiering og logistisk støtte. Det finnes også eksempler på at terroraksjoner er planlagt i Norge.

 

Rask teknologisk utvikling og pågående globalisering har gjort utfordringene knyttet til politisk motivert vold komplekse. Internett har gjort terrorpropaganda mer tilgjengelig. Digitale nettverk har gjort det mulig for de som støtter opp om ekstrem islamisme å organisere virksomheten på nye måter.

 

I tillegg har globaliseringen av kommunikasjonsnettverk gjort Norge internasjonalt synlig på helt andre måter enn tidligere. Politiske debatter, synspunkter og utspill som fremmes i en nasjonal sammenheng, kan i dag få et globalt publikum. Dette kan påvirke trusselbildet. Det finnes ingen entydig forklaring på årsaken til terrorhandlinger. Ofte vil man finne en kombinasjon av ulike samfunnsmessige årsaker.

 

Arbeidet med å forebygge og motvirke slik vold, må derfor skje på rettsstatens premisser og gjennom et bredt samarbeid mellom politi, myndigheter og andre sivile aktører.

ARTIKKELEN HANDLER OM

PSTs trusselvurdering:

Åpen trusselvurdering 2013 (pdf)

Samordnet trusselvurdering fra PST, E-tjenesten og NSM:

Trusler og sårbarheter 2013 (pdf)