Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Terrorisme defineres i sikkerhetsloven og straffeloven
Foto:
Colourbox

Hva er terrorisme?

03.01.2012 kl 13:22

Del: Les høyt Skriv ut

Terrorisme er et omdiskutert begrep, og det eksisterer ingen internasjonalt anerkjent definisjon. I Norge er det sikkerhetsloven og straffeloven som definerer hva som kan regnes som en terrorhandling.

 

Sikkerhetsloven definerer en terrorhandling som ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

 

Straffeloven definerer terrorisme som lovbrudd begått i den hensikt å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller å urettmessig tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.