Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
I juni 2009 definerte WHO situasjonen som en pandemi.
Foto:
Colourbox

Svineinfluensaen i 2009

11.01.2012 kl 14:47

Del: Les høyt Skriv ut

Meldingene om at mennesker ble syke på grunn av et nytt virus ble første gang bekreftet 24. april 2009. Da hadde helsemyndighetene i USA oppdaget sju tilfeller av sykdom med influensavirus A (H1N1). Sykdommen ble gjennom media og i dagligtale omtalt som svineinfluensa. Det ble kalt svineinfluensa siden det nye virusets nærmeste slektninger var virus som finnes hos gris.

 

Utviklingen av viruset 

Helt nære slektninger hos gris fra før pandemien ble ikke funnet, men man så med en gang at virusets enkelte gener utgjorde en unik miks der de nærmeste kjente slektningene var svineinfluensavirus fra enten Nord-Amerika eller Europa/Asia. Disse kjente svineinfluensavirusene har gjennomgått forandringer over mange tiår og ved ulike anledninger fått med seg influensavirusgener fra både fugl og mennesker. En kunne altså spore en kompleks forhistorie til dette viruset, der enkelte viktige virusgener skrev seg helt tilbake til tiden rundt Spanskesyken, den store pandemien i 1918/19,

 

Oppdaget i USA 

Samtidig som sykdommen ble oppdaget i USA kom det meldinger om at flere hundre mennesker i Mexico var rammet av alvorlig luftveisinfeksjon, og at flere titalls var døde. Prøver fra enkeltpasienter i Mexico viste at disse var smittet av det samme viruset man hadde funnet i USA. Det var likevel stor usikkerhet heftet ved situasjonen i Mexico. Særlig om omfanget av sykdomstilfeller, og om de mange dødsfallene skyldtes viruset.

 

Smitte mellom mennesker

Når helsemyndighetene undersøkte nærmere, viste det seg at flere av de syke ikke hadde vært i kontakt med gris. Det styrket mistanken om at viruset smittet fra menneske til menneske. Noe som er nødvendig for at en influensapandemi skal oppstå. Verdens helseorganisasjon (WHO) varslet medlemslandene samme dag, og fem dager senere ble WHOs beredskapsnivå for pandemi løftet. Det betyr at man visste at viruset smittet mellom mennesker, og at faren for en pandemi var stor. Litt over en måned senere, 11. juni 2009, definerte WHO situasjonen som en pandemi. Smitten var vedvarende og spredt til store deler av verden.

 

Pandemien i Norge

De første tilfellene av smitte av nordmenn ble oppdaget 9. mai. Dette var to personer på Østlandet som begge var smittet i Mexico. Ut over sommeren dukket det jevnlig opp nye tilfeller av mennesker som var syke av viruset. Spredningen økte i august og september, men det var først fra midten av oktober at den forventede influensabølgen kom i Norge. Toppen ble nådd i ukene 44 og 45 og på det meste var 89 pasienter innlagt på sykehus samtidig. Allerede ved årets utgang var epidemien overstått i Norge. På verdensbasis erklærte WHO at pandemiperioden var overstått i august 2010. 

 

Man regner med at ca 900 000 mennesker ble syke av influensa A(H1N1) i Norge. Ved utgangen av 2009 var det registrert 29 mennesker som hadde dødd som følge av sykdommen. Det moderate antallet sykehusinnlagte og døde under denne pandemien skyldes for en stor del at oppsiktsvekkende få eldre mennesker ble syke. Trolig kom dette av at de eldre fortsatt hadde immunitet mot beslektede virus fra perioden under og i tiårene etter Spanskesyken.

 

ARTIKKELEN HANDLER OM