Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hva er en influensapandemi?

11.01.2012 kl 14:36

Del: Les høyt Skriv ut

En influensapandemi starter ved at et influensavirus som er helt annerledes enn de som allerede sirkulerer, begynner å smitte mennesker, og smitter effektivt fra person til person. Siden viruset er såpass annerledes, vil færre enn vanlig være immune mot viruset, og det vil spres raskt og smitte uvanlig mange. Ordet pandemi betyr at viruset spres over hele eller store deler av verden.

 

Fire influensapandemier de siste 100 årene

I perioden fra 1510 og fram til i dag, kjenner man til 18 influensapandemier. Fire av pandemiene har oppstått de siste 100 årene. I dagligtale omtales disse som:

  •           Spanskesyken (1918)
  •           Asiasyken (1957)
  •           Hong Kong-syken (1968)
  •           Svineinfluensaen (2009)

 

Hvor kommer slike nye virus fra?

Det er ikke bare mennesker som har influensa. Det sirkulerer et stort mangfold av influensavirus hos fugler, og også hos en del arter av pattedyr. Av og til skjer det at et influensavirus fra én art smitter til en annen art. Som oftest vil slike virus være dårlig tilpasset sin nye vert og smitte mindre effektivt videre.

 

Hvordan oppstår et nytt influensavirus?

Et virus kan tilpasse seg gjennom større eller mindre endringer i sitt eget arvestoff (dvs. ved mutasjoner), eller det kan ta en snarvei ved å bytte til seg ett eller flere gener fra influensavirus som allerede er tilpasset den nye verten. Pandemivirusene fra 1957, 1968 og 2009 var alle slike blandingsvirus, også kalt reassortanter.

 

For at slik blanding av to ulike virus skal skje, må de eksistere side om side i ett individ, ja faktisk i den samme enkeltcellen hos dette individet. En art som dette lett kan skje hos er gris, som er ganske mottakelig for influensavirus fra både fugl og mennesker. Hvis et slikt virus passer til å smitte og gi sykdom blant mennesker, og på utsiden har molekyler som er helt ulike de som er utenpå de influensavirusene som allerede sirkulerer hos mennesker, vil det være fritt fram for viruset og det kan oppstå en ny pandemi.

 

Hvorfor er man bekymret for nye influensavirus?

Et nytt virus som spres lett vil føre til at svært mange blir syke. Hvis ingen har hatt sykdommen tidligere, er heller ingen motstandsdyktige mot viruset.

 

Det er en risiko for at et nytt virus fører til alvorlig sykdom, der mange mennesker dør. Hvor farlig et virus er, vet man ikke på forhånd. Viruset kan også endre egenskaper, og bli farligere når det har sirkulert en stund blant mennesker.

 

Samfunnet kan få store utfordringer under en influensapandemi. Hvis mange blir pleietrengende samtidig, kan det bli vanskelig for helsevesenet å gi god nok hjelp til pasientene. Den utfordringen blir ekstra stor hvis mange helsearbeidere blir syke. Det er også mange andre viktige oppgaver i samfunnet som vil rammes ved at mange er borte fra jobben.

ARTIKKELEN HANDLER OM