Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Pårørendeomsorg

19.01.2012 kl 18:41

Del: Les høyt Skriv ut

Omsorg i forbindelse med store ulykker og katastrofer er en oppgave som omfatter mange hensyn og som krever innsikt og kompetanse hos dem som skal gi slik omsorg.

 

Politiet har ansvaret for å lede og samordne arbeidet med evakuerte og pårørende, men er helt avhengig av bistand fra andre. Blant annet er det kommunene som har i oppgave å sørge for innkvartering og omsorg for evakuerte og pårørende når slike behov oppstår.

 

Politiet oppretter en evakuerte- og pårørendefunksjon som bemannes ut i fra hendelsens type og omfang. Ofte er det kommunen som oppretter mottaks-, evakuerte- og pårørendesenter på vegne av politiet.

 

Mottakssenter

Et mottakssenter er et sted der man tar imot et større antall evakuerte i forbindelse med en katastrofe. Mottaket skal blant annet sikre at politiet får oversikt over hvor mange som er involvert i hendelsen, og personenes identitet. Her gis de involverte omsorg og pleie, skadeomfang blir vurdert, personopplysninger blir registrert og de evakuerte transporteres videre til evakuertesenter eller eventuelt sykehus. Det er kommunen som har ansvaret for å opprette og drifte et mottakssenter.

 

Evakuertesenter

Et evakuertesenter er et oppholdssted for evakuerte, uskadde personer som har vært involvert i en hendelse. Her skal de sikres en skjermet gjenforening med pårørende og tilbys hjelp, samtaletjenester og omsorg. Også her registreres personopplysninger, man skjermes mot media og publikum, gis omsorg og forpleining, og det føres oversikt over hvor de involverte transporteres. Kommunen har hovedansvaret for etablering og drift av evakuertesenter.

 

Pårørendesenter

Et pårørendesenter er et fysisk oppmøtested for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, omsorg og noen å snakke med. Ulykkeseieren og/eller kommunen har ansvaret for å etablere et pårørendesenter.

 

ARTIKKELEN HANDLER OM

Hvem varsler om involverte i en hendelse:

Ved ulykker skal evakuerte, uskadde personer selv varsle sine pårørende så snart de har mulighet til det.

Når noen er skadet eller innlagt på sykehus, er det lege ved sykehuset som varsler de pårørende.

Politiet skal varsle de pårørende til skadde eller omkomne. Normalt vil politiet be den lokale presten eller eventuelt en representant fra det trossamfunn den savnede eller omkomne tilhører, om å ta den første kontakten med de pårørende