Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hvis du har opplevd en krise

Etter en krise er støtte fra familie, venner og andre nære personer viktig.

18.01.2012 kl 14:39

Del: Les høyt Skriv ut

Tiden det tar å bearbeide en hendelse vil være avhengig av hvor alvorlig opplevelsene var, graden av livsfare, opplevelser du har vært vitne til, skader og eventuelle tap av menneskeliv.

 

 Når bør du søke hjelp?

Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd. Selv om følelsene vekker uro vil de vanligvis gå over etter noen uker. Hvis følelsene varer lenger enn en måned, eller hindrer deg i å komme videre i livet ditt, så kan du ha en større psykisk reaksjon på hendelsen og bør oppsøke hjelp via din fastlege eller ved å kontakte kommunen du bor i.

 

Psykososial støtte

Alle som befinner seg i en kommune, enten de bor der, er på gjennomreise, besøk eller annet, har krav på nødvendig helsehjelp. Psykososiale støttetiltak for de som er rammet av kriser og deres pårørende er primært et kommunalt ansvar som normalt formidles via legevakt eller fastlege. Kommunene skal i tillegg ha et psykososialt kriseteam som trer i kraft ved store hendelser. Kriseteamet skal umiddelbart kunne ivareta psykososial støtte og omsorg til rammede og berørte av ulykker og katastrofer.  

Se også:
 

Helsenorge

ARTIKKELEN HANDLER OM

For mer informasjon om psykososial støtte

Helsenorge.no har råd og informasjon om reaksjoner ved kriser.

Helsenorge.no

Kommunen:

Du kan finne informasjon om hvor du kan få hjelp lokalt på:

Nettsidene til kommunen din

Du kan finne fastlegen din via denne lenken:

Helfo - MinFastlege

Helsetjenestens veiledningstelefon:

Dersom du ikke finner fram eller får kontakt med helsetjenesten, ta kontakt med helsetjenestens veiledningstelefon.

Ring telefon 815 70 070

e-post: info@helfo.no