Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Helse og beredskap

Ved alle ulykker og katastrofer er liv og helse førsteprioritet i krisehåndteringen. Helseberedskap omhandler både den umiddelbare håndteringen på ulykkesstedet, akuttberedskap på sykehusene, og omsorg og oppfølging av skadde og berørte i etterkant av en hendelse.