Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Slik kan du hjelpe

Mange ønsker å hjelpe til i arbeidet med flyktningene. Her er en oversikt over når og hvordan du kan bidra.

19.10.2015 kl 14:57

Del: Les høyt Skriv ut

Ved ankomst

Flyktninger som kommer til Norge og vil søke asyl må først registreres ved Politiets utlendingsenhet før de skal videre inn i UDIs mottakssystem. Politiet ber om forståelse for at de trenger ro for å gjennomføre registreringene så raskt som mulig og anbefaler alle som ønsker å bidra med hjelp til å oppsøke hjelpeorganisasjoner direkte.

 

>> PU: Høye ankomsttall: Slik kan du hjelpe

 

 

Ved mottakene

Flere mottak over hele landet har tatt imot gaver, men nå melder flere av dem at de trenger en pause fordi de har hatt veldig stor pågang. Ta derfor kontakt med det lokale mottaket og hør hva de eventuelt trenger. Like fint som en ting, er at du gir av tiden din. Hør med mottaket eller en frivillig organisasjon om du kan gjøre noe for dem.

 

>>UDI: Vil du hjelpe asylsøkere og flyktninger?

 

 

Tilbud om husrom

UDI ser etter overnattingstilbud til større grupper, helst 100 personer eller mer, som er klare til bruk på kort varsel. Grunnen til dette er at UDI må kunne drive informasjonsarbeid, sikre utbetaling av støtte og organisere transport for asylsøkerne. Logistikken i dette arbeidet blir vanskelig hvis vi har små grupper spredt på mange steder. Derfor må UDI dessverre takke nei til tilbud om innkvartering hos privatpersoner.

 

UDI oppfordrer imidlertid de som har en bolig tilgjengelig til å ta kontakt med kommunen sin, og åpne hjemmet sitt for noen som allerede har fått opphold i Norge. Dette frigjør plass på mottak for dem som akkurat har ankommet.

 

Det er dessverre ikke aktuelt å plassere barn direkte hos privatpersoner etter ankomst på grunn av kravene som stilles til omsorgstilbudet. Men du kan:

  • ta kontakt med din nærmeste fosterhjemstjeneste for å bli fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger
  • ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke for å bli verge for enslige mindreårige flyktninger
  • hjelpe flyktninger som bor på asylmottak (UDI)
  • være besøkshjem for enslige mindreårige flyktninger. Hør med din kommune om de bosetter enslige mindreårige flyktninger
  • bli frivillig og bidra med aktiviteter for flyktningbarn. Ta kontakt med f.eks. Røde Kors eller Redd Barna

  

>> Bufdir: Kraftig økning av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til Norge

 

 

Integrering

IMDi vil gjerne ha ditt bidrag til at den lange ventetiden i asylmottakene fylles med ulike aktiviteter, og til at flyktninger som får opphold raskere blir bosatt og integrert i lokalsamfunnet.

 

>> Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Slik hjelper du flyktninger