Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Straum

Noreg har eit robust kraftsystem. Det hender likevel at straumen blir borte. Langvarige straumbrot etter for eksempel naturhendingar påverkar kvardagen vår sterkt og får i verste fall konsekvensar for livet og helsa til folk.