Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
UDs landsider presenterer reise- og landinformasjon.
Foto:
Colourbox

Utenriksdepartementets reiseråd

04.01.2012 kl 10:20

Del: Les høyt Skriv ut

Utenriksdepartementet har utarbeidet en brosjyre som gir nyttig informasjon om hvilke forholdsregler man bør ta før en utenlandsreise.

 

Det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Man må derfor selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig.

 

På UDs nettsider for reiseinformasjon finnes det nyttig praktisk informasjon om de fleste land i verden samt nærmere opplysninger om hvilken type bistand man kan forvente av utenrikstjenesten på reise og ved opphold i utlandet.

 

Registrer reisen din

Det er viktig at pårørende vet hvor du befinner deg. Men du kan også registrere deg i UDs elektroniske register. Da kan norske myndigheter lettere komme i kontakt med deg ved alvorlige hendelser. UD anbefaler alle som reiser til land utenfor Europa og Nord-Amerika å registrere seg. Alle opplysninger blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, og du kan endre og slette informasjonen når du selv ønsker. Du kan registrere deg på reiseregistrering.no.

 

Reiseråd

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Reiseråd kan også utstedes ved naturkatastrofer. Offisielle reiseråd blir innført og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.