Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Slukningsarbeid med helikopter
Foto:
DSB

Hvem har ansvaret ved skogbrann?

30.12.2011 kl 10:50

Del: Les høyt Skriv ut

De fleste skogbranner varsles brannvesenet gjennom nødnummer 110. Slokking av skogbrann er kommunens ansvar og det er brannvesenet som skal slokke.

 

I kommuner der det er betydelig fare for skogbranner, skal brannvesenet være tilpasset håndtering av skogbranner. Disse kommunene er i tillegg pliktige til å ha organisert en reservestyrke som kan kalles inn ved behov.

 

 Politiet bidrar

Når brannvesenet mottar melding om skogbrann, vil vanligvis 110-sentralen melde videre til Politiet. Ved større skogbranner som det tar tid å slokke, vil politiet være en viktig del av innsatsen. Politiet vil blant annet ha ansvar for å varsle befolkning som kan være utsatt, og hvis det er nødvendig, sikre og evakuere områder som rammes. Det hender også at det er politiet som først blir varslet. Enten direkte til det lokale politidistriktet eller gjennom nødnummeret 112. Da vil politiet umiddelbart varsle videre til 110-sentralen for brann.

 

 Ekstra ressurser

Det hender at en skogbrann blir så omfattende at det lokale brannvesenet med reservestyrker ikke er i stand til å håndtere brannen alene. Da kan Forsvaret og Sivilforsvaret bli bedt om å bistå. Både Forsvaret og Sivilforsvaret har store ressurser, og kan bidra med personell, kompetanse, brann- og redningsmateriell, sanitetsmateriell, telt kjøretøyer og sambandsutstyr.

 

Staten har ett skogbrannhelikopter som kan bistå bakkemannskapene under en skogbrann. Det er Hovedredningssentralen (HRS) som tar avgjørelser om bruk av helikopter. I perioder med stort behov, er det vanlig at HRS fatter avgjørelser i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er nasjonal brannmyndighet. 

 

Det finnes flere internasjonale ordninger som legger til rette for at naboland kan bistå med ressurser når katastrofen rammer. Hvis en større krise skulle ramme, kan også Norge nytte godt av dette samarbeidet.