Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
En skogbrann kan forårsake store ødeleggelser
Foto:
DSB

Hva er en skogbrann?

30.12.2011 kl 10:28

Del: Les høyt Skriv ut

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Enkelte ganger blir skogbrannen så omfattende at det tar lang tid før slokningsmannskapene får kontroll over brannen. Da kan ødeleggelsene bli svært store.

 

I Norge oppstår det i gjennomsnitt ca 1100 skogbranner i året. De aller fleste er små, og relativt enkle å få kontroll over. Det er bare to prosent av de registrerte skogbrannene i Norge som er over 100 dekar (100 000 m2).

 

Mange skogbranner skyldes menneskelig aktivitet

Antallet skogbranner varierer fra år til år, og det kan gå lang tid mellom hver skogbrann som regnes som stor. Det er særlig klimatiske forhold som påvirker omfang av skogbranner. Skogen er mest sårbar i vår- og sommersesonger med lange tørkeperioder. Værforhold som nedbør og vind, og hvordan landskapet er utformet, er viktig for hvor omfattende skogbrannen blir.

 

Man regner med at så mange som ni av ti skogbranner er forårsaket av mennesker, selv om det er et betydelig antall skogbranner man ikke finner årsaken til. Det vanligste er at brannen skyldes bruk av åpen ild og engangsgriller. Selv en sigarett som ikke er slukket kan forårsake skogbrann. Det hender også at skogbranner starter som følge av nedfall av strømledninger, gnister fra tog, gnister fra kantslått langs veg eller gnister fra verktøy og skogsmaskiner i arbeid i skogen. Naturutløst skogbrann skyldes lynnedslag.

 

I noen tilfeller er brannen påsatt med vilje. I nyere tid er skogbrannen i juni 2008 i Froland i Aust-Agder den største og mest alvorlige. Den varte i 13 dager, og store styrker fra både brannvesen, Sivilforsvaret og Forsvaret bidro i slokningsarbeidet. På det meste var 15 helikoptre i lufta for å slukke brannen. 77 innbyggere i tettstedet Mykland var i en periode evakuert fra hjemmene sine. Brannen rammet et område på 27 000 dekar, hvor av 19 000 dekar var produktiv skog.

 

Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september.

ARTIKKELEN HANDLER OM

Bålforbud 15. april - 15. september

Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september.