Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Foto:
DSB

Oppbevaring av eksplosive varer

29.12.2011 kl 11:09

Del: Les høyt Skriv ut

 Det stilles detaljerte og strenge krav til hvordan oppbevaring av eksplosiv vare skal foregå. Dette gjelder hvor rommet eller bygningen eksplosivene skal oppbevares i er plassert, ulike arealmessige begrensninger og sikringstiltak, krav til alarm, merking og bygningstekniske forhold.  Det er en egen forskrift, eksplosivforskriften, som beskriver kravene til hvordan eksplosiver skal lagres.

 

Kommunen gav tidligere tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare i mengder opp til og med 250 kg. I dag må man søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om tillatelse ved så store mengder. Uten særskilt tillatelse kan det likevel oppbevares inntil 5 kg røksvakt krutt, 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon og 5 kg pyroteknisk vare. I perioden 27. – 31. desember er det tillatt å oppbevare inntil 10 kg pyroteknisk vare.

 

I tillegg til riktig plassering av lageret stilles det også et krav til alle som håndterer eksplosiver. Personen må være over 18 år og ha tilstrekkelig kunnskap om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet om sikker håndtering.