Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hva er en eksplosiv vare?

21.12.2011 kl 10:30

Del: Les høyt Skriv ut

En eksplosiv vare inneholder helt eller delvis stoffer som gjør at varen kan eksplodere eller forbrenne på en eksplosiv måte. Et eksplosjonsfarlig stoff kan være fast, flytende eller gassformig eller en stoffblanding. Det kan også være en kombinasjon av slike tilstander. 

 

Eksplosjonsstoffene vil i kraft av sine egenskaper lett kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer. Eksempler på eksplosiv vare er sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk vare, herunder fyrverkeri.

ARTIKKELEN HANDLER OM