Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hva gjør jeg når det brenner?

29.12.2011 kl 14:17

Del: Les høyt Skriv ut

Gjennomsnittlig utrykningstid for brannvesenet er 14 minutter. Derfor er du overlatt til deg selv og må være din egen brannmann de første minuttene.

 

"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann. Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut fra din vurdering av situasjonen.

  1. REDDE: Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
  2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
  3. SLOKKE: Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

 

Ta i mot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset eller bygningen. Gå ikke inn i huset for å redde eventuelle kjæredyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

 

Brannrøyk er svært giftig

Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Den vanligste dødsårsaken ved bygningsbranner er røykforgiftning. Unngå å bevege deg over lengre avtander i røykfylt rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.

 

I noen tilfeller - dersom du vet at barnnvesen er på vei - kan det være mest hensiktsmessig å bli på rommet eller for eksempel en balkong til brannvesenet gar kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg slik at du raskt kan få hjelp.

 

ARTIKKELEN HANDLER OM

Brannvern

På nettsidene til Brannvernforeningen finner du gode tips om hvordan du selv kan ivareta brannsikkerheten.

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Brannvernforeningen vil gjennom informasjon, opplæring og rådgivning hjelpe mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet.

Brannvernforeningen