Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Salgslokaler

Dersom du besøker et kjøpesenter eller annet salgslokale skal du forvente deg følgende brannsikringstiltak.

29.12.2011 kl 12:12

Del: Les høyt Skriv ut

Brannalarmanlegg

De aller fleste kjøpesenter og salgslokaler har automatiske brannalarmanlegg. Disse vil oppdage brann og varsle internt i tillegg til brannvesenet. Dersom du oppdager brann, trykk på en manuell brannmelder og ring 110. Husk alltid å varsle internt.

 

Rømningsveier

For at rømningstiden skal være kortest mulig, er det viktig med gode rømningsveier. En god rømningsvei er oversiktlig, godt merket og belyst. Du skal kunne rømme ut ved å følge de grønne markeringslysene og du skal ikke behøve noen form for nøkkel m.m. for å komme deg helt ut på gateplan (trygt sted).

 

Evakuering

De ansatte skal ha gjennomgått regelmessig brannvernopplæring og brannøvelser for på den måte å kunne hjelpe deg best mulig. Dersom alarmen går må du øyeblikkelig evakuere bygningen med hjelp av rømningsveiene.. Dersom det er talevarsling så lytt nøye til denne.

 

Manuelt slokkeutstyr

Det skal være utplassert tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr må merkes med "plogskilt" slik at det er enkelt å finne når du ser dem. Dette kan være håndslokkere eller brannslanger.

ARTIKKELEN HANDLER OM

Brannsikkerhet ved store arrangementer

Konsekvensene av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann

Arrangøren må innøve gode rutiner for å forebygge og redusere skade ved brann.Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr  i tilfelle evakueringsbehov.

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du oversikt over hvilke krav som stilles til brannsikkerhet ved store arrangementer.

ww.dsb.no