Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Hotell og overnattingssteder

Dersom du er gjest på et hotell eller et annet overnattingssted skal du forvente deg følgende brannsikringstiltak.

29.12.2011 kl 12:02

Del: Les høyt Skriv ut

På alle hotellrom skal det være slått opp lett synlig sikkerhetsinformasjon om:

  • Plantegning av etasjen med markering av eget rom, rømningstrapper og plassering av slokkeutstyr.
  • Bruk av nøkler/nøkkelkort og at gjestene må ta med nøkkelkort/nøkkel for å ha muligheten til å vende tilbake til rommet i tilfelle det er røyk i rømningsveiene.
  • Forbud mot røyking på senga.
  • Opptreden ved brannalarm.
  • Hvordan varsle brann.
  • Brannvesenets nødnummer: 110.
  • Informasjon om brannsikringsrutiner skal være oppslått på norsk og engelsk, i tillegg på andre relevante språk som tysk, fransk, spansk, japansk, russisk, mv. tilpasset de største brukergruppene for hotellet

 

Brannalarmanlegg

Alle hoteller og overnattingssteder har automatiske brannalarmanlegg. Disse vil oppdage brann og varsle internt i tillegg til brannvesenet. Dersom du oppdager brann, trykk på en manuell brannmelder som er utplassert i korridorene og ring 110. Husk alltid å varsle internt.

 

Dersom du har spesielle behov 

Bevegelseshemmede, blinde, døve eller gjester med andre funksjonshemninger, skal gis spesiell oppmerksomhet. Fortrinnsvis bør du tildeles lett tilgjengelige rom hvor bruk av heis ikke er nødvendig for enkel og rask evakuering. Hørselshemmede skal gis tilbud om alternativ brannvarsling.

 

Rømningsveier

For at rømningstiden skal være kortest mulig, er det viktig med gode rømningsveier. En god rømningsvei er oversiktlig, godt merket og belyst. Du skal kunne rømme ut ved å følge de grønne markeringslysene og du skal ikke behøve noen form for nøkkel m.m. for å komme deg helt ut på gateplan (trygt sted).

 

Evakuering

De ansatte skal ha gjennomgått regelmessig brannvernopplæring og brannøvelser for på den måte å kunne hjelpe deg best mulig. Dersom alarmen går må du øyeblikkelig vurdere om du skal evakuere i rømningsveiene eller forbli på rommet. Er det mye røyk i korridoren utenfor ditt hotellrom så kan det være best å bli værende på rommet med døra lukket. Dersom det er talevarsling så lytt nøye til denne før avgjørelse om evakuering gjøres. 

 

Vakt eller annen overvåking

På hoteller og overnattingssteder skal det være vaktordning som står i forhold til risikoen. I bygninger med mer enn 50 sengeplasser skal det være fast nattevakt eller annen likverdig overvåkning.

 

Manuelt slokkeutstyr

Det skal være utplassert tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr som må merkes med "plogskilt" slik at det er enkelt å finne når du ser langsetter en korridor. Dette kan være håndslokkere eller brannslanger.

ARTIKKELEN HANDLER OM

Brannsikkerhet ved store arrangementer

Konsekvensene av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann

Arrangøren må innøve gode rutiner for å forebygge og redusere skade ved brann.Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr  i tilfelle evakueringsbehov.

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du oversikt over hvilke krav som stilles til brannsikkerhet ved store arrangementer.

ww.dsb.no