Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Krav til brannsikring

29.12.2011 kl 11:58

Del: Les høyt Skriv ut

Når det brenner er det viktig at alle som oppholder seg i bygningen kommer seg raskt ut. Alle store forsamlingslokaler og offentlige steder skal ha godt merkede rømningsveier. De ansatte skal ha gjennomgått regelmessig brannvernopplæring og brannøvelser for på den måten å kunne hjelpe deg best mulig.

 

I artiklene under finner du en oversikt over krav til brannsikringstiltak for et utvalg offentlige samlingssteder.

ARTIKKELEN HANDLER OM

Brannsikkerhet ved store arrangementer

Konsekvensene av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann

Arrangøren må innøve gode rutiner for å forebygge og redusere skade ved brann.Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr  i tilfelle evakueringsbehov.

På nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du oversikt over hvilke krav som stilles til brannsikkerhet ved store arrangementer.

ww.dsb.no