Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
For at noe skal kunne brenne må tre elementer være tilstede samtidig

Hva er brann?

29.12.2011 kl 11:38

Del: Les høyt Skriv ut

For at noe skal kunne brenne er det tre elementer som må være tilstede samtidig.

De tre elementene er:

  • brennbart materiale
  • varme
  • oksygen

Brann er altså en prosess som krever at et brennbart materiale får tilstrekkelig med varme og tilgang til oksygen. For å illustrere at disse tre elementene er avhengige av hverandre, kan vi sette dem sammen i en trekant. Denne kaller vi branntrekanten.

 

For å slokke en brann må man fjerne én eller flere av sidene i branntrekanten. Man kan altså enten fjerne det brennbare materialet, senke temperaturen eller redusere tilgangen på oksygen.

 

Hva er røyk?

Røyken er et produkt av ilden. Hva røyken inneholder avhenger av hva som brenner, temperatur og oksygentilførsel. Generelt kan man si at røyken består av forbrenningsgasser, sot, luft og vanndamp. Røyken kan være svært giftig.

ARTIKKELEN HANDLER OM