Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Foto:
Colourbox

Beredskapen i Noreg

Når det oppstår ei krise, er handteringa av krisa avgjerande for at konsekvensane skal bli så små som råd.

18.01.2012 kl 10:16

Del: Les høyt Skriv ut

Det er vanskeleg å vite på førehand kva som kan kome til å skje, men øvingar og risikovurderingar set dei lokale, regionale og nasjonale styresmaktene i stand til å handtere kriser og uønskte hendingar betre.

 

Derfor er beredskapen i Noreg bygd på planverk, fordeling av ansvar og roller og klare linjer for korleis ein skal handtere ei krise.

  

Her får du meir informasjon om korleis beredskapen i Noreg fungerer.

Om Kriseinfo.no

Kriseinfo.no er ein nettportal som gir samla informasjon frå norske styresmakter før, under og etter kriser.

Les meir om kriseinfo.no