Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Ekstremværet Petra er over

Meteorologisk institutt melder fredag morgen at ekstremværet Petra er over. NVE melder at faren for flom fortsatt er stor enkelte steder.

18.09.2015 kl 08:01

Del: Les høyt Skriv ut

Se siste oppdaterte flomvarsel på varsom.no

 

Fortsatt flom enkelte steder

Se berørte kommuners hjemmesider for mer informasjon om lokale forhold eller Statens Vegvesen sine nettsider for informasjon om stengte veier.

 

Opprydding etter flom

Norsk Naturskadepool har gode råd for sikring og redning ved flom. Rådene er utarbeidet for flom generelt.

 

 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd slam etc. og rengjør.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann

Les mer på nettsidene til Norsk Naturskadepool.