Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Terrorhendelsene i Paris

Norsk politi er i en forhøyet beredskapssituasjon.

18.11.2015 kl 21:55

Del: Les høyt Skriv ut

Mandag 16. november besluttet Politidirektøren og sjef PST å iverksette deler av terrorplanverket

Tiltaket som er iverksatt er en nasjonal etterretningsinnsats for å gi PST og politiet et best mulig grunnlag for å fange opp og forebygge eventuell planlegging av terror i Norge. Det innebærer i praksis at politiet og PST systematiserer og intensiverer innhentingen av all relevant informasjon som kan ha betydning for trusselsituasjonen i Norge.

 

Informasjonsinnhentingen intensiveres også knyttet til å avdekke eventuelle enkeltpersoner det knyttes bekymring til blant det økte antallet asylsøkere til Norge.

 

PST har disponert alle ressurser vi har tilgjengelig til å arbeide med informasjonsinnhenting, vurderinger og analyser på bakgrunn av det som har skjedd i Paris og betydningen det kan ha for oss.

 

Det foreligger ingen informasjon som knytter angrepene eller gjerningspersonene til Norge. I trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter (FKTS) i oktober vurderer vi det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep i Norge. Trusler og oppfordringer fra blant annet ISIL kan påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. Denne vurderingen gjelder fortsatt. En viktig oppgave er å fortsette å følge med på ekstreme miljøer i Norge.

 

Erfaringer fra tidligere gjennomførte terrorhandlinger viser at handlingene kan ha en smitteeffekt og at noen kan finne inspirasjon til å forsøke å gjennomføre såkalte følgehandlinger. Det er heller ikke uvanlig at det fremsettes trusler i forbindelse med eller i etterkant av slike hendelser.

 

PST vurderer fortløpende om situasjonen påvirker Norge eller norske interesser.

Kilde:
 

PST