Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

PST la fram Trusselvurdering 2014

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) har lagt fram den åpne trusselvurderingen for 2014.

04.03.2014 kl 14:16

Del: Les høyt Skriv ut

PST har publisert trusselvurderingen på sine nettsider, og skriver at PST også det kommende året står overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde.

 

Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring. Arbeidet med å forhindre at personer med tilknytning til Norge involveres i terroraksjoner, vil være den viktigste oppgaven til tjenesten det kommende året.

 

Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet.

 

Videre vil Norge også det kommende året utsettes for etterretningsvirksomhet, som kan være svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser.

Kilde:
 

PST