Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Noreg ikkje godt nok sikra

Noreg er ennå ikkje godt nok sikra mot mot trugslane på nettet. Det visar Rapport om tryggleikstilstanden frå Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

19.03.2013 kl 09:48

Del: Les høyt Skriv ut

Rapporten kan lastast ned her.

 

I følgje rapporten vert Noreg og norske interesser dagleg utsett for uønskt og ulovleg etterretning. Trugslane aukar i omfang, spesielt når det gjeld dataspionasje.

 

Arbeidet med tryggleiken i norske verksemder vert ikkje utvikla tilstrekkeleg til å møte eit stadig meir komplekst trugselbilete, heiter det i rapporten.