Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Evaluering av helsesektorens innsats 22. juli

Helsedirektoratet overleverte fredag 9.mars, rapporten «Læring for bedre beredskap» til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

09.03.2012 kl 13:28

Del: Les høyt Skriv ut

Rapporten er et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor Helsedirektoratet ble bedt om å gjennomgå helsetjenestens innsats i forbindelse med 22. juli. 

 
Spørsmålene som er besvart er hvor godt helsetjenesten og helsemyndighetene ut i fra sine forutsetninger bidro til å beskytte befolkningens liv og helse.

Du kan lese rapporten her.