Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Konsekvensene av flom kan begrenses

NVE varsler at store nedbørsmengder og snøsmelting kan føre til flom både i Sør-Norge og Nord-Norge de neste dagene. Det er imidlertid fullt mulig å redusere konsekvensene av en flom.

22.05.2013 kl 07:00

Del: Les høyt Skriv ut

Hvis du bor eller skal bevege deg inn i områder som kan utsettes for flom, kan du finne noen praktiske råd i denne artikkelen.

 

Mulig å forberede seg

Flommen er godt varslet. Dette gjør det mulig for både offentlige myndigheter, næringslivet og vanlige privatpersoner å forberede seg best mulig på en eventuell storflom.

 

- Konsekvensene av flom kan være betydelige, men for de fleste er det fortsatt tid nok til å sikre verdier og kanskje også redusere omfanget av flommen, sier avdelingsdirektør Per K. Brekke i DSB. De som har vært flomutsatt tidligere bør vurdere hva de kan gjøre for å begrense konsekvensene.

 

Det er viktig å følge med på værvarselet og flomvarselet fra NVE.

 

Flytt utsatte gjenstander

- Det er helt unødvendig at flyttbare gjenstander som campingvogner og båter blir tatt av flomvannet. Også rundballer og andre løse gjenstander på f.eks næringseiendommer bør sikres eller flyttes slik at de ikke kommer nedover vassdragene, sier Brekke.

 

Flytende fremmedelementer kan representere en fare for bruer og installasjoner langs vassdraget og således føre til at flommen får større konsekvenser enn nødvendig.

 

- Den enkelte kan også begrense skadene på egen eiendom ved å sørge for at stikkrenner er åpne og at det ikke ligger kvist eller annet som sperrer for vannet i avløp og mindre bekker. Det er viktig å tenke forebyggende og utnytte tiden før vannet kommer, sier Brekke.

 

Les saken på dsb.no