Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

DSB publiserer Nasjonalt risikobilde 2012

14.05.2012 kl 12:31

Del: Les høyt Skriv ut

Nasjonalt risikobilde er en gjennomgang av 14 risikoområder og risikoanalyser av 16 scenarioer innenfor disse områdene. Scenarioene er sammenstilt og visualisert i en risikomatrise.

 

Målsetningen med Nasjonalt risikobilde er å bidra til en bedre oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

 

Rapporten inneholder i tillegg en fordypningsdel som tar for seg kommunenes beredskap for bortfall av elektrisk kraft. Ett viktig funn er at mange kommuner har for dårlig strømberedskap.

 

Du kan laste ned rapporten (pdf) fra hjemmesiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).