Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Tester myndighetenes varslingsevne

12. juni gjennomfører DSB en nasjonal varslingsøvelse. Hensikten er å øve myndighetenes evne til å motta og videresende varsel om en større uønsket hendelse.

10.06.2013 kl 14:29

Del: Les høyt Skriv ut

–22.juli-kommisjonens rapport peker på varsling som en viktig del av krisehåndteringen. Dette, i tillegg til Regjeringens klare budskap om å satse på øvelser, gjør at vi nå øver oftere enn før, sier DSBs direktør Jon A. Lea.

 

–DSB har fått midler til økt øvingsaktivitet, og onsdagens øvelse er en av flere nye aktiviteter. Nasjonal varslingsøvelse 2013 er den største varslingsøvelsen på mange år, med flere enn 600 deltakere fra departementer, direktorater, kommuner og andre myndigheter, forteller Lea.

 

Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider.

 

Tidlig og korrekt varsel gir aktørene tid til å foreta disponeringer og forberedelser som en trekker stor nytte av underveis i krisen. Systemer for tidlig varsel vil også gi aktørene en mer kontinuerlig oppfatning om hvordan situasjonsbildet endrer seg over tid.

 

Det sentrale i Nasjonal varslingsøvelse 2013 er å øve varsling i de etablerte beredskapsrutinene. Utover å teste dagens varslingsplanverk skal øvelsen gi svar på om dette planverket er hensiktsmessig og om en har tidsriktig teknologi for å gjennomføre korrekt varsling.