Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Nasjonal varslingsøvelse var nyttig

Varslingsrutiner og -systemer fungerte godt. Det er det umiddelbare inntrykket etter at DSBs nasjonale varslingsøvelse ble gjennomført i dag.

12.06.2013 kl 14:39

Del: Les høyt Skriv ut

Hensikten med Nasjonal varslingsøvelse 2013 var å øve myndighetenes evne til å motta og videresende varsel om en større uønsket hendelse. Nå skal øvelsen evalueres for å avdekke læringspunkter.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte ut beredskapsvarsel kl 0829 til 13 sektorer. I løpet av 30 minutter bekreftet 93 prosent av mottakerne at de hadde mottatt varsel. Når øvelsen avsluttes i ettermiddag, har over 800 offentlige etater på alle nivåer mottatt varsel direkte eller via viderevarsling.

 

Les mer om hvordan det gikk på DSB sine nettsider.

 

Les mer om den nasjonale varslingsøvelsen her.