Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Fraråder bruk av Langøyene

Oslo kommune fraråder publikum å oppholde seg på Langøyene i indre Oslofjord på grunn av forurensningsfare.

12.06.2013 kl 11:45

Del: Les høyt Skriv ut

Oslo kommune har mottatt foreløpige resultater fra en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiområdet på øyene. Undersøkelsen viser at deponiområdet kan være en langt større forurensningskilde enn tidligere antatt. Inntil resultatet fra undersøkelsene er nøye gjennomgått ønsker ikke Bymiljøetaten i Oslo aktivitet i området.

 

Kommuneoverlegen i Oslo vurderer den akutte helserisikoen som liten. Dette basert på den informasjonen som foreligger så langt. Kommuneoverlegen påpeker imidlertid at grunnvannet ikke må drikkes.

 

Les mer om situasjonen på Oslo kommune sine hjemmesider.