Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Ditt ansvar ved reiser i utlandet

Det er den reisendes eget ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. På Utenriksdepartementets nettside landsider.no vil du finne praktisk reiseinformasjon om de fleste land i verden.

02.07.2013 kl 11:14

Del: Les høyt Skriv ut

Det er i dag uroligheter i flere land som nordmenn tradisjonelt ferierer i. Det er du selv som har ansvar for å vurdere om reisemål er forsvarlig. Det er derfor viktig at du tar nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig.

 

På Utenriksdepartementets nettside landsider.no finnes det nyttig og praktisk reiseinformasjon om de fleste land i verden. Du finner også opplysninger om hvilken type bistand man kan forvente av utenrikstjenesten på reise og ved opphold i utlandet.

 

Reiseråd

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Reiseråd kan også utstedes ved naturkatastrofer. Offisielle reiseråd blir innført og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.

 

Reiseinformasjon fra Utenriksdepartementet kan lette planleggingen av turen, og bidra til å gjøre oppholdet i utlandet til den positive opplevelsen det er ment å være. God tur!