Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

17 katastrofer som kan ramme Norge

Nasjonalt risikobilde beskriver 17 katastrofescenarioer som kan ramme Norge, og gir bakgrunnsinformasjon om risiko på en rekke områder. Torsdag 20. juni ble rapporten for 2013 presentert.

21.06.2013 kl 09:31

Del: Les høyt Skriv ut

Nasjonalt risikobilde skal legges til grunn for planlegging og vurderinger i alle deler av samfunnet. Dokumentet utvikles av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med andre fagmyndigheter og eksperter innenfor en rekke samfunnsområder.

 

Felles for scenarioene i Nasjonal risikobilde er at de regnes for å ha lav sannsynlighet, men får store konsekvenser. I Nasjonalt risikobilde vurderes både naturhendelser, ulykker og villede handlinger.

 

Her kan du laste ned Nasjonalt risikobilde 2013 (pdf).